Brussels-Capital Region Passive Standard Directive - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 11:19, 8 May 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Op 12 juli 2009 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering richtlijnen uitgevaardigd om vanaf 2010 de passiefstandaard toe te passen op alle regionale nieuwe openbare gebouwen, en op 3 mei 2011 zijn reglementen voor alle nieuwe bouwprojecten (huizen, kantoren en scholen) vastgesteld om energiedoelstellingen te halen vanaf 2015.

Minister Huytebroeck

De Besluiten:

1_Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - 21 DECEMBER 2007

2_Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - 21 februari 2013

Meer informatie via Leefmilieu Brussel

Lees ook het rapport van het Centre for the Built Environment (University of East Anglia, UK): Lessons learnt from the Belgian Passivhaus experience