Building services (Passipedia) - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 17:58, 8 May 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Passipedia is de kennisdatabank van het Duitse Passiefhuisinstituut. Op de pagina's over energie-efficiënte gebouwtechniek is informatie te vinden over ventilatiesystemen, warmteterugwinning, verwarming, warm tapwater, en compacte HVAC-systemen (geintegreerde Verwarming, ventilatie en airconditioning).


Meer informatie:

English: Passipedia Building services

German: Passipedia Gebäudetechnik