Building services (Passipedia) - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Passipedia is de kennisdatabank van het Duitse Passiefhuisinstituut. Op de pagina's over energie-efficiënte gebouwtechniek is informatie te vinden over ventilatiesystemen, warmteterugwinning, verwarming, warm tapwater, en compacte HVAC-systemen (geintegreerde Verwarming, ventilatie en airconditioning).


Meer informatie:

English: Passipedia Building services

German: Passipedia Gebäudetechnik