De Passiefhuis Trust - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 23:09, 31 May 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs) (Created page with "De Passiefhuis Trust is een onafhankelijke non-profitorganisatie die leiderschap in Groot Britannië aan de dag legt voor de adoptie van de Passiefhuis standaarde en methodolo...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De Passiefhuis Trust is een onafhankelijke non-profitorganisatie die leiderschap in Groot Britannië aan de dag legt voor de adoptie van de Passiefhuis standaarde en methodology. De doelstelling is om de Passiefhuisprincipes in Groot Brittanië te promoten als een zeer effectieve manier om het energieverbruik en CO2 emissies in Groot Brittanië te verminderen, alsmede het leveren van hoge standaarden voor comfort en gezondheid van gebouwen. De Passiefhuis Trust levert voorlichting en ondersteuning: training ontwerpondersteuning, certificering, forum, berichtenboard.

De Passiefhuis Trust heeft als doel om: 1. de integriteit van de Passiefhuis standaard en methodologie te bewaken. 2. de Passiefhuisprincipes naar de industrie en de regering te promoten. 3. onderzoek naar en ontwikkeling van de passiefhuisstandaard in Groot Britannië uit te voeren.


Meer informatie:

http://www.passivhaustrust.org.uk/about.php

http://www.passivhaustrust.org.uk/guidance.php