Energie-autonoom Tirol: een nieuw tien-punten programma van de provincie - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Met het nieuwe 10 - punten actieprogramma wil Tirol haar bereiken dat in de toekomst de gehele energiebehoefte lokaal geproduceerd wordt. Drastische vermindering van de energieconsumptie en het verhogen van het aandeel duurzame energie zijn hiervan de twee voornaamste pijlers. Het energieverbruik in gebouwen is 40% van het totale verbruik, en een van de belangrijkste maatregelen van het programma is om de energie-efficientie van gebouwen te verbeteren. Geschat wordt dat door kwalitatieve renovaties van gebouwen meer dan tweederde van de energiebehoefte permanent kan worden bespaard.

The tien punten van het programma zijn:

1. Het verhogen van de verbouwpercentage waarbij het energieverbruik wordt gehalverd van 2 naar minimaal 3%.

2. Energie-efficient renoveren van openbare gebouwen om als voorbeeld te dienen.

3. Een nieuw financieel ondersteuningsprogramma voor energie-efficient and innovatieve toermismeprojecten.

4. Terugwinning van afvalwarmte voor industriële en commerciële locoties.

5. Het uitbreiden en verbeteren van water-energie.

6. Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsconcepten.

7. Energie- en klimaatprojecten op het stedelijk en districtniveau.

8. Een ondersteuningsprogramma voor nieuwe Fotovoltaïsche energiecentrales.

9. Het versterken van onderzoek en ontwikkeling van energie-innovaties in Tirol.

10. Publieke bewustwording door middel van uitgebreide informatie, begeleiding en training.


Bron:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wasser/wasserrecht/downloads/Tiroler_Energiebericht-21-12-09.pdf