Richting Bijna Energieneutrale gebouwen: definities van de algemene principes uit het EPBD eindrapport - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 23:31, 31 May 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De definitie van NZEB (Bijna Energieneutraal Gebouw) en gerelateerde EPBD-principes is een nationale aangelegenheid van de EU lidstaten. Het complexe implementatieproces van de EU-richtlijnen in de nationale wetgeving gaat gepaard met moeilijkheden van een heldere definitie van NZEB en een gebrek aan vergelijkend onderzoek. De eenduidige definitie en heldere criteria uit de Passiefhuisstandaard maken deze bij uitstek geschikt voor een geharmoniseerde Europese markt, waardoor internationale spelers de zelfde taal spreken en dezelfde doelen nastreven. een bruikbaar raamwerk voor de nationale plannen, ontwikkeld door een panel van internationale experts geleidt door Ecofys wordt in deze studie voorgesteld. Het onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd door een consortium geleidt door Ecofys en ontwikkeld met de eindgebruikers, de Efficiency Research Group of Politecnico di Milano (eERG-PoliMI) en de Universiteit van Wuppertal om meer voorlichting te verschaffen aan de lidstaten en de commissie met betrekking to de implementatie van de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen uit de Energy Performance Building Directive (EPBD). De studie heeft vergelijkingsmateriaal voor NZEBs geïdentificeerd, heeft een analysemodel voor het evalueren van nationale plannen ontwikkeld (inclusief een rapportageformat) en heeft het optimum van kostenoptimale niveau's en bijna-energieneutrale gebouwen onderzocht.


Media:Nzeb_executive_summary_eERG.PDF


Sources:

[1] Onderzoek: Naar Bijna Energieneutrale Gebouwen. Definities vande algemene principes uit de EPBD, www.eerg.it

[2] Energy Efficiency - European Commission