Wat is een Passiefhuis? - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 21:48, 3 July 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wat is een Passiefhuis?

Wat is een Passiefhuis1.jpg

Passiefhuis is een bouwnorm die echt energiezuinig, comfortabel, betaalbaar en ecologisch tegelijk is. Passiefhuis is geen merknaam maar een bouwconcept dat door iedereen die het vak verstaat kan worden toegepast. Maar een Passiefhuis is meer dan een energiezuinig gebouw.

 • Passiefhuizen verbruiken tot 90% minder energie voor verwarming en koeling in vergelijking met de huidige gebouwen en tot 75% in vergelijking met nieuwbouw. In termen van gasverbruik, gebruiken Passiefhuizen minder dan Xxx m3 gas per vierkante meter leefruimte per jaar – veel minder dan een normaal laag-energiegebouw. In warme klimaten, waar gebouwen meer energie voor koelen dan voor verwarmen nodig hebben, worden vergelijkbare energiebesparingen gehaald.
 • Passiefhuizen worden ook gewaardeerd vanwege het hoge comfortniveau. Ze gebruiken energiebronnen van binnen het gebouw, zoals lichaamswarmte van de bewoners, of zonnewarmte die het gebouw binnenkomt , waardoor verwarmen een stuk makkelijker wordt.
 • Geschikte ramen met goede isolatie en een gebouwschil die bestaat uit goed geïsoleerde buitenmuren, dak en vloeren houden de warmte in de winter in het huis, en in de zomer buiten het huis.
 • Een ventilatiesysteem voert consistent frisse lucht aan, waardoor een uitstekende, niet te droge, luchtkwaliteit wordt gezorgd. Dit is een garantie voor lage Radon-waarden en een gezondheid binnenklimaat. Een hoog-rendement warmteterugwin-unit zorgt er voor dat de warmte uit de afvoerlucht wordt hergebruikt.

De enorme energiebesparing in Passiefhuizen worden bereikt door zeer energie-efficiente bouwmaterialen en een ventilatiesysteem van hoge kwaltiteit te gebruiken: er worden absoluut geen consessies gedaan aan het comfort; in plaats daarvan wordt het comfort zelfs aanzienlijk verhoogd.

Wat is een Passiefhuis 2.png Warmteverbruik gemeten in 4 woongebouwen: een laag-energiegebouw (links) en drie passiefhuisgebouwen. Let op: er is bij deze drie: geen “prestatieafwijking”.

Passiefhuizen besparen energie en verminderen de uitstoot van broeikasgassen – niet slechts een beetje, maar heel veel. En deze besparingen bestaan niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid – passiefhuizen maken het echt waar. Dit diagram laat de verbruikswaarden zien die gemeten zijn in laag-energiewoningen, en in Passiefhuizen. De Passiefhuisnorm is een duurzame bouwnorm, en de resolutie van het Europese Parlement van 31 januari 2008 roept alle lidstaten op deze voor 2021 te implementeren. Op 17 november 2009 heeft het Europese Parlement en de Raad een deadline vastgesteld dat alle nieuwe gebouwen in 2020 Bijna Energieneutraal zijn.

Het Passiefhuis heeft het allemaal

Comfort De Passiefhuisnorm biedt een nieuw kwaliteitsniveau waarbij maximaal comfort in zowel de zomer als de wintermaanden wordt gerealiseerd tegen redelijke bouwkosten – iets wat veelvuldig wordt bevestigd door Passiefhuisbewoners.

Kwaliteit Passiefhuizen worden geroemd om hun efficiëntie als gevolg van zeer goede isolatie en luchtdicht ontwerp. Een ander belangrijk principe van Passiefhuis is “koudebrugvrij ontwerp”. Isolatie wordt rond het hele gebouw aangebracht zonder “zwakke punten”: zonder koude hoeken en noemenswaardige warmteverliezen. Deze methode is een ander essentieel principe dat een hoge bouwkwaliteit en comfort garandeert in Passiefhuizen, waarbij het voorkomen van aantasting als gevolg van vocht nog kan worden opgeteld.

Ecologie / Duurzaamheid Misschien ben je verrast dat ecologische aspecten niet aan het begin van dit artikel werden genoemd. Passiefhuizen zijn per definitie milieuvriendelijk: ze verbruiken extreem weinig primaire energie, waardoor voldoende over blijft voor toekomstige generaties zonder milieuschade te veroorzaken. De toegevoegde energie de benodigd is voor de bouw is relatief weinig in verhouding tot hoeveel energie er later wordt bespaard. Dit ligt zo voor de hand dat dat niet verder hoeft te worden geïllustreerd. Het is echter noemenswaardig te vermelden dat de passiefhuisnorm dit duurzaamheidsniveau biedt aan iedereen die een nieuw huis wil bouwen of een bestaand huis wil renoveren voor een redelijke prijs – een bijdrage aan de bescherming van het milieu. Besef ook dat er over alle principes veel gepubliceerd is en dat ontwerpinstrumenten voor architecten beschikbaar gemaakt zijn.

Betaalbaarheid Zijn Passiefhuizen goede investeringen? Passiefhuizen besparen niet allen geld op de lange termijn, maar ze zijn vanaf het begin verrassend betaalbaar. De investering in hoge kwaliteitsonderdelen die nodig zijn om de Passiefhuisnorm te halen, wordt teniet gedaan doordat grote verwarmings en koelingsinstallaties niet meer nodig zijn. De aanvullende financiële ondersteuning die in veel landen beschikbaar is, maken het bouwen van een Passiefhuis nog makkelijker haalbaarder. Lees meer over Passiefhuis – betaalbaarheid.

Meetinstrumenten Metingen, die onderdeel waren van het CEPHEUS project, die in 114 Passiefhuis appartementen zijn gedaan, lieten een gemiddelde besparing van ongeveer 90% zien. Met andere woorden, het Passiefhuis is een “factor 10 huis” dat slecht een tiende van de energie van gemiddelde huizen gebruikt. Klik hier om te zien wat zoveel besparing op het primaire energieverbruik energy kan beteken. Het Passiefhuis concept maakt het waar – de besparingen zijn echt, er is geen “prestatiegat.

Veelzijdigheid Iedere bekwame architect kan een Passiefhuis ontwerpen. Door afzonderlijke maatregelen te combineren kan ieder gebouw waar ook ter wereld de Passiefhuisnorm bereiken. De veelzijdigheid van de Passiefhuisnorm wordt in toenemende mate gebruikt voor niet-woongebouwen, zoals kantoren en scholen. Opleidingen voor het ontwerpen van Passiefhuizen worden wereldwijd gegeven door een grote groep verschillende professionele trainers.

Renovaties De Passiefhuisnorm kan ook worden bereikt in renovaties die gebruik maken van Passieshuis onderdelen. Op de volgende pagina’s worden voorbeelden uitgewerkt en bruikbare aanbevelingen gedaan voor Energiebesparing – als je het goed doet! Praktische ervaringen met Passiefhuizen – je moet er een zien om het te geloven! De internationale Passiefhuisdag vindt eens per jaar plaats. Tijdens dit event stellen honderden Passiefhuisbewoners hun deuren open voor iedereen die wil weten hoe het werkelijk is om te wonen in een Passiefhuis. De internationale Passiefhuisdagen worden georganiseerd door het Internationale Passiefhuis Instituut iPHA0 en zijn Duitse partner, IG Passivhaus.

En zo werkt het Efficientie verbetert comfort Het Passiefhuis is ’s werelds leidende standaard voor energie-efficiënte bouw: een Passiefhuis gebruikt slechts 10 procent van wat normaal is in typische Centraal Europese gebouwen – wat een energiebesparing tot 90 percent kan betekenen. Eigenaren van Passiefhuizen hoeven zich niet meer druk te maken over de stijging van de energieprijzen.

 • Een Passiefhuis verbruikt minder dat 15 kWh/(m²/jaar) voor verwarming en koeling (gerelateerd aan de oppervlakte).

Wat is een Passiefhuis 3.jpg

 • De verwarming/koellast mag maximaal 10 W/m2 bedragen.
 • Het gebruikelijke primaire energieverbruik mag niet hoger zijn dan 120 kWh/(m²) woonoppervlak – maar de toekomst is een duurzame energievoorziening met niet meer dan 60 kWh/(m²) woonoppervlak. Dit is eenvoudig te bereiken in Passiefhuizen.
 • Passiefhuizen moeten luchtdicht zijn met een luchtdichtheidsgraad van maximaal n50 = 0.6/h.
 • In warmere klimaten en tijdens de zomermaanden, mogen zeer hoge temperaturen niet vaker dan 10 % van de tijd worden gemeten.

Het Passiefhuis is een duurzaam bouwconcept dat betaalbare gebouwen van hoge kwaliteit en met een gezonde leefklimaat biedt. En de principes zijn makkelijk te begrijpen:

 • Omdat nieuwere gebouwen hoe langer hoe meerluchtdicht zijn, is ventilatie door kieren en gaten niet meer voldoende om voor een fris binnenklimaat te zorgen. Het openen van ramen kan hier ook niet meer voor zorgen. Frisse lucht is niet alleen belangrijk voor comfort, maar ook voor gezond leven. Binnenklimaat is een basis prestatiedoel. Ventilatiesystemen zijn daarom de sleuteltechniek voor alle toekomstige woongebouwen en renovaties.
 • Hoewel ventilatiesystemen een extra investering in het begin vergen, zullen ze uiteindelijk aanzienlijke besparingen op de energiekosten realiseren. Passiefhuis kwaliteitsventilatiesystemen zullen de verbruikskosten van ieder gebouw verminderen.
 • En hier komt het Passiefhuisconcept om de hoek kijken: omdat sowieso grote hoeveelheden frisse buitenlucht in het gebouw gevoerd moet worden, waarom deze lucht niet gebruiken voor verwarming? Zonder extra luchthoeveelheden, zonder verdeling van lucht, zonder hinderlijk geluid.
 • Dit “warmeluchtaanvoer”-concept werkt alleen in afdoende geïsoleerde gebouwen – te weten in Passiefhuizen. In vaktermen: De transmissie en infiltratie-verwarmingslast moet minder dan 10 W/m² bedragen als in de benodigde warmte moet worden voorzien door “luchttoevoer”.

Het Passiefhuis – het leidende concept voor

 • Isolatie
 • Koudebrugvrij ontwerp
 • Luchtdichte constructie
 • Ventilatie met warmteterugwinning
 • Hoogwaardig geïsoleerde ramen
 • Innovatieve gebouwfaciliteiten

Een energiebalans wordt berekend om te zorgen dat al deze details precies op elkaar zijn afgestemd. Deze balans wordt door middel van het Passive House Planning Package (PHPP) vastgesteld. Voorbeelden van bestaande Passiefhuizen en hun bewoners bevestigen: het Passiefhuisconcept werkt!

Please click here to view Passive House examples. See also: external data base on built Passive Houses

Wat is het “geheim” van een Passiefhuis?

 1. Het Passiefhuisconcept werkt niet alleen op papier – Voorbeelden van bestaande Passiefhuizen over heel de wereld bewijzen dat het ook in echte gebouwen werkt. Zie ook de: Passiefhuis Data Base.
 2. Het Passiefhuis heeft zich ook in de realiteit bewezen: Passiefhuis – meetresultaten. Vele duizenden Passiefhuiswoningen zijn gemonitord op luchtkwaliteit, thermisch comfort, energieverbruik, en bouw en exploitatiekosten. Deze resultaten zijn gepubliceerd. De resultaten laten zien dat het concept helemaal aan de belofte voldoet: een hoger comfort gekoppeleld aan een extreem laag energieverbruik – duurzaam laag.
 3. Passiefhuizen zijn betaalbaar. Bouwprofessional in verschillende landen met verschillende klimaten en bouwtradities hebben laten zien dat het mogelijk is om Passiefhuizen te ontwikkelen met de bestaand ervaring en kennis in de bouwsector. Specifieke kennis en de beste bouwonderdelen (ramen en terugwinunits) in de bouwpraktijk is alles wat nodig is. Passipedia is de kennisdatabase om deze kennis te verspreiden.
 4. Passiefhuizen bieden een maximaal comfortniveau.

Na ongeveer 40 jaar heeft de betekenis van hoogwaardig thermisch comfort zich op wetenschappelijk niveau gevestigd. De resultaten uit de publicatie: “Thermisch Comfort” van Ole Fanger in 1972, hebben de basis gevormd voor moderne internationale normen voor thermisch comfort zoals de ISO 7730. Het Passiefhuisconcept is gebaseerd op diepgaande analyse van hoe hoogwaardige comfortniveau’s kunnen worden bereikt door middel van a voornamelijk passieve componenten in verschilleden omstandigheden in de natuurlijke omgeving.

 1. Passiefhuizen zijn duurzaam
 2. Passiefhuizen bevoordelen vaak regionale productente – iedereen is uitgenodigd bij te dragen.

Producten voor Passiefhuizen zijn “best practice” producten van overal ter wereld: Minimale U-waarden, superieure energieprestatie van ramen, maximale warmteterugwinning. Deze producten worden vooral geproduceerd kleine en middelgrote bedrijven die lokaal en regionaal werken Dit is afdoende voor Passiefonderdelen, omdat de grondstoffen overal beschikbaar zijn. Isolatiematerialen bijvoorbeeld kunnen van veel verschillende grondstoffen worden gemaakt – de belangrijkste grondstof is immers stilstaande lucht die in kleine openingen wordt ingesloten. Het basismateriaal kan wol, stro, houtsnippers, papier, minerale wol, diverse types plastic, schuimkalksilicaten, schuimglas…. zijn. Dit ontwikkelingen liggen open, en iedereen mag er aan bijdragen.

Zie ook Het Passiefhuis - definitie Lees de IPHA-brochure “Active for more comfort: Passive House Information for property developers, contractors and clients”