Geïntegreerd Energie en Klimaatbeschermingsbeleid Hannover - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Een beknopte analyse van de klimaatbeschermins beleid en acties die hebben gezorgd dat Hannover de status van voorloper-regio heefty gekregen. In de periode vanmeer dan 20 jaar heeft de gemeenteraad van Hannover, een geïntegreerde benadering voor de integratie van algemene planning en management van de activiteiten, inclusief klimaatbescherming enhet terugdringen van de energieverbruik, in de gemeente heeft gevolgd. Deze benadering heeft de inspanningen van alle belanghebbenden bij elkaar gebracht, waarbij in het geval van de Stadtwerke Hannover AG, altijd een optimale balans tussende belangen van de energieleverancier en de respetievelijke klanten is gezocht.

Meer informatie:

Integrated Energy and Climate Protection Policy Hannover

Hannover Kronsberg Handbook