Zero:e park в Хановер

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Историята на успеха на Хановер започва още през 1998 г. с изграждането на първите редови пасивни къщи в Кронсберг – нов квартал на Хановер, построен за ЕКСПО 2000. В същото време регионалният фонд за опазване на климата proKlima е създаден с помощта на общинския доставчик на енергия – enercity Stadtwerke Hannover AG, и Общинския съвет на Хановер. Фондът инвестира над 3 млн. евро годишно в преки субсидии, консултации и качествен контрол при ново строителство и реконструкции по стандарта Пасивна къща с използване на ВЕИ. Този новаторски финансов механизъм се поддържа чрез вноски от Хановер и някои съседни градове, удръжка от 0,05 цента на kWh върху сметките за газ и enercity Stadtwerke, която прехвърля част от печалбата си на фонда. Ефектът от този фонд върху местната икономика е забележителен: за всяко евро отпусната помощ, около 12,70 евро частни инвестиции потичат обратно в региона.

Zero e:park е един от най-впечатляващите проекти, подкрепени от proKlima. В този въглеродно неутрален район в Хановер-Ветберген са построени над 300 пасивни сгради с инсталации за слънчева топлинна енергия. Предвидено е използването на мини ВЕЦ. Според този успешен модел бъдещите собственици могат да закупят земя в същия район единствено при условие, че строят според стандарта Пасивна къща. Намерете повече на www.zero-e-park.de.