Contracten voor passreg projecten - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Voorbeeldencontracten voor functioneel aanbesteden

Het functioneel afsluiten van contracten is een oplossing om effeciëntie en de kwaliteit van technische systemen in openbare gebouwen vast te leggen.

Een functioneel contract vervangt de beschrijving van het technische systeem in gebouwen zoals die in de gangbare aanbesteding wordt gebruikt. In plaats van de geplande technische apparaten, worden de resultaten beschreven die de technische systemen dienen te leveren, en die makkelijk te controleren zijn, namelijk lichtkwaliteit, lucht, temperatuur en energieverbruik. Het bedrijf dat de aanbesteding gegund krijgt, garandeert deze prestaties inclusief onderhoud gedurende de looptijd van het contract, en het beste financiële rendement.

Meer informatie:

Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V.

Anleitung zum Erfolgscontracting


Voorbeeldcontract voor Ontwerp-Bouw-Financiering-Expoitatie-Onderhoud (DBFMO)

DBF

In de tachtiger jaren zijn in Amerika alternatieve opleveringsbenaderingen ontstaan vanuit pogingen om het ontwerp= en bouwproces efficiënter te maken, om conflicten tussen partijen te verminderen, om doorlooptijden te verminderen, en de tevredenheid van klanten/huurders te vergroten. Deze benaderingen kunnen helpen om kosten voor alle partijen te verminderen, en de kwaliteit van het project te verbeteren. Het Design-Build-Finance (DBF) proces is een op waarde gebaseerde Ontwerp-Bouwbenadering die op dit moment populair is om grootschalige projecten mogelijk te maken. De opdrachtgever (huurder) heeft een contract met een partij voor de ontwerp- en bouwdiensten, gecombineerd met een financiële contractie die wordt opgesteld door een uitvoerdende aannemer.Vaak huurt de huurder het vastgoed waarvan de financier eigenaar is. Soms bevat de constructie een terugbetaalverplichting.

In België en Brussel is dit bijvoorbeeld een normale manier van aanbesteden. Zie ook Financial arrangements and contracts based on a guaranteed energy-performance.


DBFM

The Design-Build-Finance-Maintanance (DBFM)-methode voorziet in een onderhoudscontract dat wordt georganiseerd door de uitvoerder. Op die manier ontstaat er een belang bij de uitvoerende partij om hoge onderhoudskosten op de lange termijn te voorkomen en om een betere kwaliteit van het gebouw te waarborgen.


DBMFO

De Design-Build-Finance-Maintanance-Operation-benadering (DBFMO) houdt ook rekening met exploitatiekosten zoals energiekosten. Deze benadering om te investeren in hoge ontwerpkwaliteit en -energie-efficiëntie blijkt het meest kosten-efficiënt voor zowel huurder als uitvoerende partij te zijn.


Meer informatie:

Paper on DBFM contracting and procedure (NL)


Verschillende documenten die over DBFMO zijn verschenen:

TU Delft: Design-build-finance-maintain contracts in construction

DBFM contract

Life cycle costing

Design build finance maintain – DBFM

Voorbeeldcontract voor LEAN

Lean manufacturing is een manier van bouwmanagement, waarmee verspilling van tijd, materiaal en energie in het plannings- en bouwproces te voorkomen, en waarmee de hoogte kwaliteit en klanttevredenheid kan worden verkregen. Het bouwproces is gericht op waardecreatie. Alle creativiteit en energie van de uitvoerende partijen is gericht op het optimaliseren van de onderdelen die door de klant van waarde worden geacht: kosten, kwaliteit, kosten van bewoning en onderhoud, oplevertijden - en tegelijkertijd minder kosten en meer opbrengsten voor de uitvoerende partijen. Dit vergt communicatie bij de planning, op de bouwlokatie en verhoogt tevens de veiligheid. Het planningsproces duurt langer en is (kosten)intensiever, dan in traditionele productie en bouw.

Voorbeeld passiefhuis (PassREg beacon):

Beacon project: Generatiewooncomplex Landgoed Oosterhout (more information and contracts will be available soon).


Meer informatie:

Lean manufacturing


LEAN in de bouw:

TU Delft: Optimizing the building process of commercial building using lean construction