Duurzaamheidslening - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Revision as of 17:27, 16 May 2015 by Estherschenkelaars (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Algemeen

De Duurzaamheidslening is een regeling van de regering om duurzame maatregelen zowel voor energiebesparing als voor energieopwekking ten behoeve van de particuliere bouwsector, die door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) wordt uitgevoerd. Het betreft een lening met aantrekkelijke rentevoorwaarden (3% lager dan de marktrente) met een maximum van €25.000 per huishouden. De lening moet binnen 15 jaar worden terugbetaald. De maatregel wordt via de gemeenten uitgevoerd.

Beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 1 mei 2013.

Lees meer

http://www.nijmegen.nl/digitalebalie/pdc2.asp?req=toon_product&productid=616

Duurzaamheidslening