Autodesk Ecotect Analysis - LV

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Autodesk Ecotect Analysis ilgtspējīgās projektēšanas analīzes programmatūra ir daudzpusīgs ilgtspējīgas ēkas projektēšanas rīks no idejas līdz detaļām. Visas ēkas enerģijas analīze – aprēķina kopējo enerģijas patēriņu un jūsu ēkas oglekļa dioksīda izmešu daudzumu gada, mēneša, dienas un stundas griezumā, izmantojot globālu klimata datu informācijas datubāzi. Energoefektivitātes rādītāji – aprēķina apkures un dzesēšanas slodzes modeļiem un analizē apdzīvotības, iekšējo siltuma guvumu, infiltrācijas un elektroierīču ietekmi. Ūdens izmantošana un izmaksu novērtēšana – novērtē ūdens patēriņu ēkā un ārpus tās. Saules radiācija – vizualizē gadījuma saules radiāciju uz logiem un virsmām jebkurā laika periodā. Dienasgaisma – aprēķina dienasgaismas faktorus un apgaismojuma līmeņus jebkurā modeļa punktā. Ēnas un atspīdumi – attēlo saules pozīciju un virzību pret modeli jebkurā datumā, laikā un vietā.

Plašāka informācija: Autodesk Ecotect Analysis