Campagne Renoveer Europa - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

De campagne Renoveer Europa

De campagne Renoveer Europa is in gang gezet door EuroACE (The European Alliance of Companies for Energy Efficency in Buildings). Het roept op om een ambitieuze routekaart op te stellen om de jaarlijkse renovatiegraad van de Europese gebouwenvoorraad van 1% per jaar te verdriedubbelen naar 3% per jaar in 2020, en om in 2050 de gezamenlijke opbrengsten van deze renovaties een reductie van 80% van de energievraag van de gebouwenvoorraad bedraagt ten opzicht van 2005.

Renoveer Europa is neutraal in de oplossingen. Het erkent dat ieder gebouw zijn eigen specifieke eigenschappen heeft, en dat beleidsmakers daarom prestatie in plaats van specifieke technieken moeten benadrukken. De bedrijven en stichtingen die deze campagne ondersteunen staan klaar om nationale en Europese beleidsmakers te helpen om Europa te Renoveren. We moeten samenwerking om lokale banen te creëren, om Europa's CO2 footprint te verminderen en om te zorgen dat we minder te lijden hebben onder buitenlandse energieschokken.

Waarom moeten we Europa’s gebouwen renoveren?

Europa Renoveren is NU nodig.... meer dan ooit tevoren.

Recente milieurampen en strubbelingen in de energiemarkt hebben de energieuitdagingen die ons te wachten staan, onderstreept. We hebben betaalbare, zekere en veilige energie nodig om onze economieën te laten groeien en voor het welzijn van onze burgers.

Gebouwen nemen 40% van Europa’s energieverbruik voor hun rekening. Daarom moet en concreet en ambitieus actieplan om onnodig van energieverbruik in Europa's gebouwenvoorraad een absolute prioriteit van het Europese Energiebeleid zijn

Vermindering van de energiebehoefte biedt mogelijkheden om belastingbetalers geld te laten besparen, terwijl hun huizen comfortabeler worden; het biedt mogelijkheden om 2 milioen nieuwe banen te creëren en om een weg te banen naar duurzame groei; vermindering van de energiebehoefte kan potentieel 4 miljard ton buitenlandse olie per jaar besparen.

Energie-efficiëntie is een NO-BRAINER!

Een vergaande renovatie van Europa’s bestaande gebouwen zal 32% van het totale primaire energieverbruik in Europa besparen. Deze besparing is gelijk aan de totale energieproductie van Europa's kolen en nucleaire energiesector ofwel een besparing van 4 miljard ton buitenlandse olie per jaar. [1] Maar, van Europa's bestaande bouw wordt slechts ongeveer 1,2% gerenoveerd, en ongeveer 0,1% afgebroken per jaar. Zelfs al zouden deze 1,2% van de gebouwen met de hoogste standaarden voor energie-efficiëntie worden verbouwd, dan haalt de Europese Unie haar doelstelling van 20% energiebesparing voor 2020 niet. Eigenlijk levert dit bijna geen absolute besparing van het energiegebruik in de gebouwde omgeving op.

Het niet halen van de energiebesparingsdoelstellingen betekent niet alleen dat we wegkijken van nieuwe banen en besparingen voor consumenten en kleine bedrijven, het is ook een weigering om beschikbare, bewezen technologie te gebruiken om op een effectieve manier koolstof-emissie's te beteugelen.

Europese regeringen moeten de juiste keuze voorde toekomst maken, en grootscheepse renovatie de vlaggedrager van van een ambitieuze energie-agenda maken.

Hoe kunnen we de energievraag in Europa terugdringen?

Grondige renovatie

Het laten toenemen van de graad en grondigheid van renovaties van de gebouwenvoorraad is de meest kosten-effectieve, snelle en meetbare manier om drastische het energiegebruik in te perken, en tegelijkertijd banen te creërne en economisch herstel te stimuleren door de bouwsector weer op gang te brengen.

Europa's moet 3% van haar gebouwen per jaar voor de komende 40 jaar grondig renoveren om de energie- CO2- en economische doelstellingen van 2020 en 2050 te halen. Een EU-strategie voor grootschalige uitvoering van grondige renovaties (waarmee de energiebehoefte met een factor 6 gemiddeld afneemt en een 84% verbetering van de huidige energieprestatie inhoudt), van de bestaande gebouwenvoorraad is nodig om dit potentieel te ontsluiten.

Wat is er nodig?

  • Allereerst moeten alle beschikbare energiebesparingstechnieken worden toegepast, asl gebouwrenovatie plaats vindt. Deze grondige renovatie kan voor het grootse deel van de Europese gebouwen een energiebesparing worden bereikt van tussen de 60% en 90%.
  • Ten tweede moet de jaarlijkse renovatiegraad van Europese gebouwen met 3% toenemen voor 2020. Met een tomeloos politiek commitment voor deze periode, kan de energiebespaarindustrie dit realiseren.

Stap voor stap-benadering naar vooruitgang

  • Verhoog de jaarlijkse renovatiegraad van bestaande gebouwen naar 3% voor 2020
  • Verbeter de energieprestatie van bestaande gebouwen met een gemiddelde van 80% ten opzichte van de huidige energieprestatie.
  • Beveel effectieve oplossingen voor de belangrijkste barrieres – zoals financiën, training, etc.
  • EU eis voor 3% grondige renovaties oer jaar voor gebouwen in de publieke sector
  • Rond de grondige renovatie van alle EU gebouwenvoorraad voor 2050 af
  • Definieer ambitieuze tussentijdse doelstellingen voor 2020 en 2040
  • Ontwikkel een routekaart om deze doelstellingen en stem deze met naar lokale, regionale en nationale behoeften.

Europese regeringen hebben een unieke kans om deze eens-in-een-generatie uitdaging aan te gaan. Maar om een betere, zonnigere energietoekomst te gemoet te gaan, moeten Europese regeringen zich afwenden van het beleid van het verleden, en hun burgers leiden naar een helder pad richting vooruitgang.

Support the Campaign om een totale vermindering van de energievraag in gebouwen van 80% t.o.v. het niveau van 2005 voor 2050 te halen,

Bron:

http://www.renovate-europe.eu