Effect energieprestatie op woningwaarde - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Onderzoek naar het effect van de EPC-waarde op huizenprijzen

Er komt steeds meer bewijs dat impliceert dat de huizenmarkt meer waarde toekent aan energie-efficiënte huizen ten opzichte van energie-inefficiënte huizen, die worden vastgesteld door middel van EnergiePerformance Certificaten (EPC's).

Groot Brittanië

Een onlangs uitgevoerd onderzoek in opdracht van het Department of Energy and Climate Change (DECC) in Groot Brittanië heeft onderzocht in hoeverre er bewijs is dat energie-efficiëytte woningen (hogere EPC-waarde) een hogere prijs zouden hebben als ze zouden worden verkocht. Het onderzoek wees uit dat er een positieve relatie bestaat tussen de energie-waardering en woningwaarde per m2. In vergelijking met woningen met een G-label, worden woningen met een D-label voor 8% meer verkocht, met een C-label 10%, en met A of B-labels voor meer dan 14%. Dit impliceert dat de koophuizenmarkt een contante waarde begint toe te kennen voor energie-efficientie in een huis, hoewel de hoogte hiervan nog lang niet genoeg is om de hogere kosten van nieuwebouw of renovatie tot een passiefhuis te compenseren (juni 2013).

Het hele rapport is in te zien bij: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207196/20130613_-_Hedonic_Pricing_study_-_DECC_template__2_.pdf


Nederland

Vergelijkbare ontwikkelingen zijn in Nederland waar te nemen. Een recent study laat zien dat een relatief kleine prijsverhoging van 2.5% van toepassing is op laag-energiewoningen. Ook hier is dit niet toereikend voor de extra investering voor een laag-energie gebouw.

Triodos, een duurzame bank gevestigd in Nederland heeft onderzoek gedaan naar marktwaarde van diverse duurzame gebouwen. Op basis van taxaties van 5 onafhankelijke vastgoedtaxateurs laat het onderzoek van Triodos zien, dat de marktwaarde van deze gebouwen hoger is dan gewonen gebouwen, met een gemiddelde van ongeveer. De taxatieverschillen varieerden van 0 tot 6,32%

Bekijk de presentatie van Guus Berkhout: Presentation Guus Berkhout