Het opleveren van een Bijna-Energieneutraal gebouw - maak van kwaliteit een gewoonte - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Build with CaRe heeft een analyse gemaakt van de succesfactoren van een van de zeldzame zeer comfortabele en energie-efficiënte gebouwen die zonder meerkosten zijn gebouwd. Daarnaast ontleedt dit rapport faalkosten in gebouwen die de laatste jaren zijn opgeleverd op basis van onvolledige monitoringresultaten.

Als je nog steeds zoek naar redenen waarom je beter kunt werken met

• een geïntegreerd ontwerpteam commitment voor het totaal

• passivhaus expertise

• passiefhuisprinciptes die vanaf het begin in het ontwerp worden geintegreerd

• voortdurende focus op eenvoud van het het ontwerp en de detaillering

• voortdurendee focus op kostenreductie door middel van eenvoudige engineering

• een betrokken aannemer die toegewijdt is om een passiefhuis op te leveren.

• constante samenwerking en teamwork gedurende het hele bouwproces

• toegepaste workshops met alle belangrijke onderaannemers

• gedegen en regelmatige inspecties op de bouwplaats

bestudeer dan dit rapport:

Delivering a low-energy building - Making quality commonplace