Nuongelden - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Algemeen

Nuon openbare voorzieningen levert energie aan 2,3 miljoen huishoudens. Nuon was tot 2009 een Nederlands bedrijf, toen het Zweedse Fattenfall Nuon voor 10 miljard Euro kocht. In 2009 heeft Fattenfall 49% of Nuon's aandelen opgekocht, de rest van deze bedrijfsovername zal in stappen tot 2015 worden gedaan..

Gemeenten en provincies hebben hun aandelen aan Fattenfall verkocht. Afhankelijk van de provincie of gemeente, zijn de opbrengsten gebruikt voor subsidieprogramma's om voor geavanceerde projecten te ondersteunen.

Een van de trendsettende Nederlandse passiefhuis schoolprojecten (Veldhuizer school) is in 2011 met Nuon gelden (€100.000) gesubsidieerd.Subsidies for energie reduction in buildings in the Netherlands