Passiefhuis Platform (PHP) - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search
PHPlogo zonderachtergrond 100x100.png

Passiefhuis Platform (PHP) is een non-profit organisatie die in 2002 is opgericht, en het Vlaamse deel van België beident. De missie en activiteiten lijken ergop die van PMP. Tot de leden van de PHP behoren voorlopers uit de bouwindustrie, inviduele leden, bedrijven en instituties die zich hebben gecommiteerd aan duurzame bouw en energie-efficiënte technologieontwikkeling.

Het doe van is om de bouw van zeer-lage energiegebouwen, gebaseerd op het passiefhuisconcept te stimuleren. Aan de ene kant is de PHP de spil van die betrokken zijn bij het passiefhuisconcept. Aan de andere kant,levert de PHP zo veel mogelijk informatie aan alle partijen die betrokken zij in energie-efficiënte bouw.De voornaamste activiteiten van de PHP zijn:

  • Het bevorderen van de passiefhuis standaard: voor in de woningbouw en tertiaire sector. Onder andere door het toekennen van kwaliteitscertificaten voor de erkenning van potentiële evenals afgeronde passiefhuisprojecten.
  • Het verstrekken van professioneel advies over hoe passiefhuisprojecten uit te voeren.
  • Documentatie over passiefhuizen, en publicaties over passiefhuizen uitgeven.
  • Het financieren van innovatieve passiefbouw ideeën en technologieën.


De doelgroep van PHP’s is multi-disciplinair, en bestaat uit architecten, bouwers, ingenieurs, adviseurs, lokaal bestuurders, en bedrijven uit de bouwsector.. Op dit moment heeft PHP 15 medewerkers: technische adviseurs, R&D experts, communicatie en events experts, en administratieve ondersteuning.

Meer informatie: [

  1. REDIRECT [Website Passiefhuis-Platform vzw]

]