Passiefhuisrenovatie van een monumentaal Bakhuis - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search
Bakehouse2.jpg
Bakehouse8.JPG
Bakhuis BIM.jpg
Bakhuis BIM.jpg
Bakhuis BIM.jpg

Passiefhuisrenovatie van het Bakhuis in Erichem

De eigenaar, Matthijs Heuff, wilde op het onderkomen landgoed van zijn ouders blijven wonen om het in tact te houden. Naast het grote woonhuis, was er een bakhuis dat omstreeks 1700 was gebouwd, en dat nog steeds dienst deed als keuken. Het idee van de klant was om hier een apart woonhuis van te maken. De gemeente Buren in Nederland, waar Erichem onder valt, heeft voorwaarden voro bewoning: het hele landgoed moest een stedelijk monument worden zodat het tweede gebouw, het Bakhuis, kon worden gerealiseerd om zo het gehele landgoed te onderhouden. De eigenaar kon € 90,000 van de bank lenen voor de renovatie. In eerste instantie was de eigenaar van plan om de verbouwing door een aannemer te laten verzorgen, en het op de tradionele manier te renoveren. BouwQuest was ook gevraagd om een voorstel aan te leveren, en is samen met de eigenaar op het idee gekomen om er duurzame en energie-efficiënte oplossingen in lijn met de visie van de klant op duurzaam hergebruik van het landgoed.

Passiefhuis

Het gasfornuis in de keuken was altijd aan. Matthijs Heuff was gecharmeerd van het idee om helemaal te worden afgesloten vanm het gasnet, en om het huis te helemaal te verwarmen door de energie die sowiezo op het landgoed beschikbaar is (snoeiafval). Energie-efficiënte renovatie volgt het idee van de Trias Energetica, dus daarom werd eerst naar energiebesparing gekeken. Het idee van een Passiefhuis sprak Matthijs Heuff erg aan, en liet zijn ambitieniveau zien. Passiefhuis eist dat er minder dan 25 kWh/m2 per jaar nodig is om een huis te verwarmen (voor renovaties). Dit is normaalgesproken meer dan 150 kWh/m2 per jaar voor bestaande huizen. Voor het bakhuis was dit zelfs nog hoger. Voor renovaties van gebouwen is deze 25 kWh/m2 per jaar niet altijd haalbaar, vooral als de meeste ramen op het Noorden zijn gericht, zoals hier het geval was.

BIM model

Samen met de eigenaar is er -aan de keukentafel met een laptop - een BIM model van de huidige situatie gemaakt. Maatregelen konden ter plekke worden ingevoerd en gecontroleerd. Al snel ontstond het idee om een reeks ventilatieopeningen in de op het Zuiden georienteerde dak te maken om de warme zon in de winter binnen te laten. Het BIM-model maakt het mogelijk om de mogelijke impact hiervan te analyseren. Het is zelfs mogelijk oom te berekenen wanneer de buitentemperatuur buitende reguliere temperatuurranges valt. De simulatie heeft er voor gezorgd dat de trappen in de hal werden verplaatst, waardoor er een slaapkamer kon worden gerealiseerd direct onder de ventilatie in de woonkamer. Het ruimtelijke effect is enorm! Al deze mogelijkheden werden helder zichtbaar.

Geen aanbesteding

Met het eerste model dat de ambitie voor de renovatie bloot legde, was besloten om een aannemer te benadern met ervaring met Passief Bouwen. Van der Maazen uit Lith had ervaring met Passiefhuizen. In plaat van een lijst van eisen op te stellen die werden gecalculeerd, hebben de eigenaar en de aannemer samen onderzocht hoe het ambitieniveau kon worden bereikt binnen het beschikbare budget. De geïntegreerde beandering laat toe dat er andere dingen worden bekeken, dan bij prijsonderhandelingen. Samen met de installateur waar Van der Maazen eerder had samengewerkt, werd het complete plaatje verder uitgewerkt. De leverancier van het ventilatiesysteem en de levenancier van de warm-water zonneboiler waren bij het projectorganisatie aangesloten. Ideeën om de begane grondvloer te isoleren met schuimbeton, konden eenvoudig worden veranderd naar het gebruik naar de toepassing van innovatieve Argexkorrels en een dunne betonvloer. Deze methode verlaagd de kosten en bereikt hoge isolatieniveau's. De mogelijkheden en onmogelijkheden werden besproken en opgelost. Hierdoor kon snel met de bouw worden begonnen nadat de bouwvergunning was ontvangen.

Net voordat het aanneemcontract zou worden getekend, drongen bekenden van Matthijs Heuff er op aan om een andere aanneemofferte te vragen ‘omdat het vast goedkoper zou kunnen’. Zij beweerden dat de aanneemprijs te hoog zou zijn en om geen concurrerende offerte aan te vragen was ‘echt niet normaal’. ‘Waar voor je geld’ betekent in de huidige maatschappij ‘bieden’ en bij gebrek aan vertrouwen valt men gauw terug naar het 'biedprincipe'. Evengoed bleef de opdrachtgever achter het proces staan, vanwege de openheid over de prijs die overeengekomen was. Nu denkt iedereen dat het een fijn huis is en dat Matthijs 'waar voor zijn geld' heeft gekregen.