Reclame voor Europese Passiefhuizen - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

PEP (Reclame voor Europese Passiefhuizen) bestond uit een consortium van Europese partners, ondersteund door de Europese Commissie. Het project was een relatief vroege onderneming (afgerond in 2007) om het concept Passiefhuis in de verschillende regio's in Europa te introduceren. De doelstellingen waren:

  • Communiceer het Passiefhuisconcept en specifieke oplossingen voor verschillende Europese regio's en klimaten.
  • Pas de bestaande Passiefhuis Ontwerp Tool (PHPP, Passive House Planning Package) aan om aan de vragen van architecten en planners in de verschillende landen tegemoet te komen.
  • Ontwikkel praktische informatiepakketten, zoals documentatie over bouwproducten, ontwerprichtlijnen, onderzoeksresultaten, rekenmethoden en kwaliteitsmanagementactiviteiten om bouwprofessionals over heel Europa te ondersteunen in de ontwikkeling van Passiefhuizen.
  • Zet een certificeringsprogramma voor Passiefhuisgebouwen en technologieën op, en hang deze aan de het nationale Energieprestatiecertificatie-systeem, volgens het EU bouwvoorschrift.
  • Organiseer landelijke workshops en de jaarlijkse Passiefhuis Conferentie.
  • Open landelijke Passiefhuis websites voor een voortdurende actuele informatievoorziening
  • Bevorder regionaal economische activititeiten, met name voor MKB-bedrijven (die een aanzienlijk aandeel in de het werk in de woningindustrie hebben) om een investering in de bouwportefeuille uit te lokken.

Het project heeft geleid tot een bredere erkenning van Passiefhuis in dedeelnemende regio's en het fijnslijpen van de PHPP rekentool aan regionale omstandigheden. De website van het project levert nog steeds een erfenis aan bruikbare infromatie over bouwsystemen en -technieken die kunnen worden gebruik in Passiefhuisbouw, en een handboek om verschillende bouwprofessionals de sleutelconcepten van de Passiefhuisstandaard bij te brengen. Meer informatie is beschikbaar via de project website.