Scrum team - LV

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Spējā izstrāde Scrum komanda ir būvniecības procesā iesaistīto pušu sadarbības metode. To dēvē arī par ‘’Agile’’ izstrādi. Tā ir radusies no 2001. gada Agile Manifesto programmatūras attīstītāju kustības. Šie 12 noteikumi attiecas arī uz pielāgojamiem būvniecības procesiem:

1. Klientu apmierinātība pateicoties ātrai sadarbībai un papildus vēlmju izpildei. 2. Izmaiņas ir pieļaujamas pat vēlā projekta posmā. 3. Klients nekavējoties redz sava pieprasījuma sekas. 4. Komanda cieši sadarbojas ar cilvēkiem, kuri ir veikuši energoefektīvu renovāciju. 5. Projektus izstrādā motivēti profesionāļi, kuriem var uzticēties. 6. Saruna klātienē ir vislabākais saziņas veids (līdzās atrašanās). 7. Saistoši piemēri ir galvenie progresa līdzekļi. 8. Ilgtspējīga attīstība, spēja sasniegt konstantu tempu. 9. Pastāvīga uzmanība, lai nodrošinātu tehnisku izcilību un labu projektēšanu. 10. Vienkāršība, māksla maksimizēt nepaveiktā darba apjoma paveikšanu ir svarīga. 11. Pašorganizējošas komandas. 12. Regulāra pielāgošanās mainīgiem apstākļiem.

Pielietošana energoefektīvā renovācijā

Pateicoties pielāgojamībai un procesu efektivitātei, kas sasniegtas ar scrum komandas sadarbību, šis veids piedāvā lieliskas priekšrocības atjaunošanas un pārbūves projektiem, it īpaši energoefektīvām renovācijām ar augstām kvalitātes un darbu izpildes prasībām. Modernizēšanas procesā komandas organizācija (katra komandas biedra uzdevumi un funkcijas) ir līdzīga, taču situācija (katrs projekts atšķiras) pastāvīgi mainās.

Scrum komandas organizēšana

Scrum-komanda.jpg

Autonoma scrum komanda sastāv no vietējā arhitekta/inženiera un vietējā būvnieka un inženiersistēmu montētājiem. Arhitekts vai inženieris cenšas pārstāvēt klientu, cik labi vien iespējams. Viņš nav klienta pārstāvis, kas tagad ir standarta prakse, bet scrum komandas loceklis. Arhitekts noslēdz līgumu ar komandu, un tāpat kā pārējie komandas locekļi tiek nodarbināts un saņem prēmijas, pamatojoties uz gūto peļņu. Komandas vadītājs tiek saukts par ‘’Scrum meistaru’’ (Scrum Master).

Komandā pastāv šādi noteikumi:

Cilvēkiem un saziņai ir augstāka prioritāte nekā procesiem un rīkiem; Pierādīta pieredze ir svarīgāka nekā dokumenti; Sadarbība ar klientu tiek uzskatīta par precedentu līguma sarunās; Reakcija uz izmaiņām ir svarīgāka nekā sekošana plānam. Scrum komandas modernizēšanas process

Pēc klienta iepazīstināšanas ar scrum komandas pieeju, komandas atlasīšanas un priekšlīguma noslēgšanas, scrum komandas biedri apmeklē klientu, kurš grasās renovēt savu īpašumu. Kopā viņi ieskicē scenāriju, klients pilnībā piedalās šajā procesā. Lai palīdzētu komandai atrisināt sarežģītus (projektēšanas) jautājumus, katrs projekts tiek sadalīts apakšproblēmās ar apakšrisinājumiem, pie kuriem strādā attiecīgie komandas biedri.

19 Scrum komanda

Katrs renovācijas projekts tiek sadalīts ‘’posmos’’ saskaņā ar šādiem soļiem:

 • Analīze: Ko vēlas klients?
 • Analīze: Vai visas klienta prasības ir iespējamas?
 • Projektēšana.
 • Analīze: Vai tas var tik uzbūvēts un viegli izstrādāts?
 • Būvēšanas pielāgošana.
 • Detalizēta izstrādāšana.
 • Ātra realizēšana.
 • Novērošana vai viss darbojas.

Patiesībā tas atgādina astoņus sistēmas inženierpakalpojumu soļus, taču bez administrācijas verifikācijas un apstiprināšanas.

Ikdienas sanāksmes

Ikdienas sanāksmē tiek pārrunāti projekti, katram komandas biedram uzdodot šādus jautājumus:

 • Ko jūs esat paveicis?
 • Ko jūs darīsiet?
 • Kādas ir problēmas?

Šī sanāksme parasti nenotiek ilgāk par 15 minūtēm. Tā saucamo “stand-up sanāksmi’’ vada vadītājs, kurš nevada komandu, bet atrodas tur tikai, lai nodrošinātu, ka komanda sasniedz savus mērķus. Šie mērķi ir:

 • Palielināt komandas efektivitāti
 • Uzraudzīt komandas progresu
 • Grūtību pārvarēšana
 • Uzraudzīt projekta progresu
 • Risku izcelšana un minimalizēšana
 • Pirmajos projektus nepieciešams intensīvi uzraudzīt, lai ieviestu inovāciju un metodi komandā.

Par labu veidu tiek uzskatīts pārliecināt sākotnējo vairākumu ieviest energoefektīvās modernizēšanas inovāciju savā ikdienas praksē. Ikdienas prakse MVU īpaši neatšķiras no tās, kas ieskicēta iepriekš, taču tiek sadalīta pa dažādām uzņēmumiem un pienākumiem. Organizatoriskie un psiholoģiskie šķēršļi var tikt aizstāti ar integrēto metodi, lai panāktu visu iesaistīto pušu sinerģiju. Tas paver iespēju veikt ekonomiski pamatotu energoefektīvu renovāciju pēc augstākajiem standartiem.

Integrētā uzņēmuma nostādne

Būt taupīgam, kad ir maz naudas, vai arī kad tās ir daudz?

Džons Raskins norāda: “Visam ir sava cena, un katra cilvēka labākā īpašība ir izvērtēt, kāda tā ir.” Citiem vārdiem – nav pārāk gudri maksāt pārāk daudz, bet vēl sliktāk ir maksāt pārāk maz. Kad jūs maksājat par daudz, jūs zaudējat nedaudz naudas – tas arī viss. Taču kad jūs maksājat pārāk maz, jūs riskējat zaudēt visu, jo lieta, kuru jūs iegādājāties var nebūt spējīga veikt to, kam tā tika paredzēta. Uzņēmējdarbības līdzsvara vispārzināmais noteikums aizliedz maksāt maz un iegūt daudz. Ja skatīsities uz zemāko solītāju, ir saprātīgi pievienot kaut ko riska vārdā, un ja jūs tā darāt, jums būs pietiekami daudz, lai iegādātos kaut ko labāku. Atjaunošanai un pārbūvei ir nepieciešama kompleksa investīciju izvērtēšanas pieeja, kas ietver visas izmaksas, ieskaitot uzturēšanas un dzīves cikla izmaksas. Bake house projekts parāda, ka cilvēki uzskata, ka solīšana ir labākais veids kā iegūt godīgu cenu. Taču realitātē tas vienkārši norāda uz tirgošanās un kaulēšanās sākumu. Tas ir saistāms tikai ar uzņēmējdarbību un ne ar produkta kvalitāti no klienta perspektīvas. Kā jūs izkļūsit no šī strupceļa?

Biznesa kultūras pāreja

Uzticieties otram un strādājiet kopā, tas ir svarīgākais pārejā pašreizējā līgumu slēgšanas kultūrā. Šāda tradicionālās uzņēmuma kultūras maiņa nevar tikt paveikta vienas dienas laikā…