Bedrijvendierentuin - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

De bedrijventuin is een event dat voortkomt uit het Slimme Energie Europa" project van COHERENO, http://www.cohereno.eu

Dit EU project "Collaboration for housing nearly zero energyrenovation", Samenwerking voor Bijna Energieneutrale Woningrenovatie, is afgekort COHERENO. Negen organisaties uit vijf Europese landen zijn betrokken bij dit project.

Voor maart 2016, zullen zij voorstellen en concepten ontwikkeld hebben voor veelbelovende sectoroverstijgende bedrijfsmodellen voor zeer efficiënte renovaties van eensgezinswoningen naar bijna energieneutrale woningen. Deze modellen moeten de weg plaveien voor renovaties vanuit een enkele aanbieder. Van financiering, advies en planning, tot aan uitveoring, moet alle partijen in het proces betrokken worden.

A voorname doelstelling van COHERENO is om de kwaliteit van verbetermaatregelen te verhogen door specifieke ondersteuning aan alle belanghebbenden te verlenen, waardoor het klantvertrouwen stijgt. Door middel van deze twee aspecten krijgen bijna-energieneutrale huizen geloofwaardigheid en raken ze geaccepteerd, en kunnen ze een groter marktaandeel krijgen.

Binnen de activiteiten van COHERENO, naast het doel om lokale capaciteit voor nZEB renovaties van eensgezinswoningen met als doel om van de stad Antwerpen van een vergevorderde ambierende stad binnen de Passreg een voorloper te maken, is in januari 2015 een bedrijventuin georganiseerd. Er is gewerkt aan specifieke bouwcasussen uit Antwerpen, in aanwezigheid van lokale bouwprofessionals. Het is interessant om te vertellen dat de vorige editie van de Bedrijfsdierentuin plaats vond in Brussel Een voorloper in PassREg. De waardevolle ervaring die hiermee was opgedaan, is in het programma van de Antwerpse Dierentuin gebruikt in "lessons leeart".

Hiermee werden verbeteringen binnen de Bedrijvendierentuinevent voor PassREg mogelijk gemaakt. Het event is aangepast zodat de wat geleerd is door een voorloper rgio Brussel kon worden gebruikt voor de ambitieregio Antwerpen.