Design-Build-Finance - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

DBF

In de tachtiger jaren zijn in Amerika alternatieve opleveringsbenaderingen ontstaan vanuit pogingen om het ontwerp= en bouwproces efficiënter te maken, om conflicten tussen partijen te verminderen, om doorlooptijden te verminderen, en de tevredenheid van klanten/huurders te vergroten. Deze benaderingen kunnen helpen om kosten voor alle partijen te verminderen, en de kwaliteit van het project te verbeteren. Het Design-Build-Finance (DBF) proces is een op waarde gebaseerde Ontwerp-Bouwbenadering die op dit moment populair is om grootschalige projecten mogelijk te maken. De opdrachtgever (huurder) heeft een contract met een partij voor de ontwerp- en bouwdiensten, gecombineerd met een financiële contractie die wordt opgesteld door een uitvoerdende aannemer.Vaak huurt de huurder het vastgoed waarvan de financier eigenaar is. Soms bevat de constructie een terugbetaalverplichting.

In België en Brussel is dit bijvoorbeeld een normale manier van aanbesteden. Zie ook Financial arrangements and contracts based on a guaranteed energy-performance.

DBFM

The Design-Build-Finance-Maintanance (DBFM)-methode voorziet in een onderhoudscontract dat wordt georganiseerd door de uitvoerder. Op die manier ontstaat er een belang bij de uitvoerende partij om hoge onderhoudskosten op de lange termijn te voorkomen en om een betere kwaliteit van het gebouw te waarborgen.

DBMFO

De Design-Build-Finance-Maintanance-Operation-benadering (DBFMO) houdt ook rekening met exploitatiekosten zoals energiekosten. Deze benadering om te investeren in hoge ontwerpkwaliteit en -energie-efficiëntie blijkt het meest kosten-efficiënt voor zowel huurder als uitvoerende partij te zijn.

Meer informatie:

Paper on DBFM contracting and procedure (NL)

Er zijn verschillende documenten gepubliceerd over DBFMO:

TU Delft: Design-build-finance-maintain contracts in construction

DBFM contract

Life cycle costing

Design build finance maintain – DBFM


Zie ook Contracts_for_passreg_projects