Ecohuisdokter - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

het Ecohuisdokter is een doorlopend prgramma van het EcoHuis Antwerpen waar bewoners van Antwerpen met bouw- of verbouwplannen with building plans and renovations terecht kunen voor gratis ondersteuning.

Het Passiefhuis-Platform geeft advies aan bewoners (plan-advies), om de passiefhuis standaard op lokaal niveau en zeer energie-efficiënte woningrenovaties te bevorderen

Binnen PassREg was het EcoHuis een belangrijke lokale belanghebbende die proacief betrokken was in het project om van Antwerpen van een ambitieregio een voorloperregio te maken. De Eco-huisdokteroplossing werd uitgebreid om betere service te bieden, en toegnag tot subsidies en beloningen die de stad Antwerpen uitgeeft makkelijker te maken.

Tijdens de ondersteuningssessies heeft PHP aandacht besteed aan het geven van onafhankelijk advies over duurzame technologieën ten behoeve van de voorgenomen bouw/renovatieplannen.

Er heeft ook een uitbreiding plaatsgehad op het niveau van het opschalen van advies aan bewoners, stap voor stap, naar het werken in groepen met degenen die energetische renovatiemaatregelen willen toepassen, zoals collectieve dakrenovaties, of gezamenlijke muurisolatie of vervanging van ramen, etc. Dit om de groei van energierenovaties in Antwerpen te stimuleren.

Deelnemende partners: EcoHuis Antwerpen http://ecohuis.antwerpen.be/