Gebruik van Soft Landings voor het ontwerp en de bouw van Passiefhuis -NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Soft Landings is ontwikkeld in Groot Brittanië door de BSRIA (the Building Services Research and Information Association) en bestaat uit een gedetailleerd overdrachtsprocedure die zicht richt op de verantwoordelijkheden van ontwerpers en aannemers na de practische oplevering van het gebouw. Er wordt vanaf het allereerste begin van een project rekening gehouden met, en een planning gemaakt voor, de oplevering van het gebouw, waarbij voordurend afstemming is met de gebruikers van het gebouw gedurende het gehele bouwproces. De bedoeling is dat het ontwerpteam de eisen van de gebruikers begrijpt, en de gebruiker beter begrijpt hoe het gebouw zou moeten werken, om zo het meeste er uit te krijgen (bijvoorbeeld om het gebouw op een zo energie en kostenefficiënte manier te gebruiken). Het projectteam zal betrokken blijven bij de gebruiker gedurende de eerste drie jaar van gebruik om te zorgen dat het gebouw wordt gebruikt zoals het is bedoeld. (Zie www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings.)

Een Soft Landings programma was ontwikke was voor twee onlangs uitgevoerde passiefhuisprojecten in Groot Brittanië – Bushbury Hills en Oakmeadow Primary Schools. Beide gebouwen zijn ontwerpen door Architype en gebouwd door Thomas Vale Construction binnnen standaard schoolbudgetten. het proces bestond uit en serive van klantbetrokkenheidsbijeenkomsten, die op regelmatige basis werden gehouden, startend met een initieel advies en bijpraatbijeenkomsten en die voortdurende tijdens het bouwproces en na oplevering zijn gehouden. Deze bijeenkomsten werden gebruikt als gelegenheden voor klanten om hun vragen en problemen die ze met het ontwerp en hun nieuwe gebouw hadden te bespreken. Ook het ontwerpteam kon van deze ervaringen leren, om zo volgende projecten aan te passen. Met behulp van een betrokken aannemer werden de problemen zo snel mogelijk aangepakt. Naast de betrokkenheidsbijeenkomsten werden er ook prestaties voor medewerkers gehouden om de principes achter passiefhuis en hoe het gebouw was ontworpen uit te leggen, en bovendien hoe zij het gebouw moeten gebruiken. Simple diagrams die aangeven hoe het gebouw te gebruiken werden achtergelaten voor medewerkers als naslag. Ook het consulteren van leerlingen werd ook als belangrijk voor het proces gezien and werden met presentaties en praktische betrokkenheid alle betrokkenen betrokken, zodat ook leerlingen hun nieuwe omgeving snappen, en om hen bewust te maken van het energieverbruik. Dit proces loopt op dit moment nog met positieve reacties van de klanten.

Wat interessant is, is dat de meeste ontwerpaanpassingen die door het Soft Landingsproces zijn ingezet, zouden moeten resulteren in versimpeling en kostenvermindering in volgende projecten. Het is duidelijk dat het Soft Landingsproces onmisbaar is, en dat er rekening mee moet worden gehouden in het budget. Maar, het hangt heel erg af of de aannemer gedurende het hele proces betrokken en proactief is.

Doordat ze dit proces doorlopen hebben, werken beide scholen nu nagenoeg zoals ontworpen, nadat ze een jaar in gebruik zijn, met name in termen van comfort, luchtkwaliteit en warmtevraag.

(Voor meer informatie kijk op www.architype.co.uk.)