Klimaatalliantie Hannover 2020 - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search
Hannover city

In 2007 heeft de gemeenteraad van Hannover besloten om haar CO2 emissies met 40% te verminderen. Hiertoe is in datzelfde jaar de Klimaatalliantie Hannover 2020 opgericht. Het doel os om de inspanningen van zo'n 9- openbare instellingen en private ondernemingen te bundelen om deze strategisch taak te implementeren. De partners zijn vertegenwoordiger ui de industrie en de dienstensector in Hannover, van het gemeentebestuur, energie- en andere nutsbedrijven, etc.

De gemeenteraad en de Stadtwerke Hannover AG, het energiebedrijf van de stad, hebben hun krachten gebundeld en zijn de voornaamste trekkers van deze nieuwe vereniging, die op 12 september 2008 een ambitieus Klimaatbeschermings-actieplan voor de jaren 2008-2020 heeft gelanceerd.

Volgens dat programma moet de CO2 emissies in de regio Hannover region per 2020 zijn teruggebracht met 40% vergeleken met het niveau van 1990, wat betekent dat de regio ieder jaar 1,8 miljoen ton broeikasgassen minder uitstoot. De implementatie van het programma word uitgevoerd on het raamwerk van de drie voornaamste netwerken, die de pijlersonder het Klimaatallliantie Hannover 2020 vormen: Het energie-efficiëntienetwerk, Het samenwerkingsverband voor Klimaatbescherming, en het Opinieleidersnetwerk.

Meer informatie:

Klima Allianz 2020

website Climate Alliance

A strong alliance for climate protection


Photo: EnEffect©