Passiefhuisplatform (PHP) - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Plateforme Maison Passive (PMP) and Passiefhuis Platform (PHP) zijn non-profit zusterorganisaties, beide leiders in het bevorderen van energie-efficiënte bouw.

Plateforme Maison Passive (PMP) werkt in het Franstalige deel van België. PMP is door 31 individuel leden en 22 ondernemingen, die zich alle bezighouden met energie-efficientie, in 2006 opgericht. Haar missie is om openbare bewustwording over de passiefhuisstandaard te verhogen, om professionele ontwikkelingsmogelijkheden en adviesdiensten aan te bieden, om passieve en energieneutrale gebouwen te certificeren, en om standaarden voor energie in de bouw vast te stellen.

Een van PMP’s voornaamste activiteiten is om individuals en groepen voor te lichten over passiefbouw. In Brussel is het eerste consult gratis, en zijn de kosten voor vervolgsessies afhankelijk van het type bouwproject van de klant (dienstverlening of woonfunctie. In de regio Wallonië zijn de diensten van PMP gratis. PMP biedt ook een breed aanbod van basis- en gevorden vakinhoudelijke ontwikkelmogelijkheden voor beginners en gevorderden over de passiefstandaard.

Op dit moment biedt PMP vakinhoudelijke cursussen aan in de volgende gebieden:

  • Zomerstages (voor professionals uit de bouwindustrie);
  • Passief Gebouw (voor beginners en gevorderden) in de woningbouw en dienstensector;
  • Het gebruik van WUFI software;
  • Dynamische simalaties;
  • Gebruik van PHPP software;
  • Gebruik van Therm software.

Meer informatie:

Plate-forme Maison Passive

Brussels from eco-building to sustainable city