Scrumteam - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

Slagvaardig werken

Een Scrumteam is een manier van samenwerken voor partijen die betrokken zijn bij een bouwproces. Het wordt ook "Slagvaardig (AGILE) werken genoemd. Het is afgeleid van het Agile Manifesto voor software ontwikkeling uit 2001. De 12 kenmerken van dit Manifest kunnen eenvoudig worden vertaald naar een flexibel aanpas bouwproces:

 1. Klanttevredenheid wordt bereikt door snelle afstemming en door extra's.
 2. Men staat open voor veranderende eisen, ook laat in het ontwikkelproces.
 3. De klant worden meteen de gevolgen van zijn aanpassingsverzoek getoond.
 4. Het team werkt nauw samen met mensen die zich kwalitatief hoogstaande energieneutrale renovaties (goed) eigen hebben gemaakt.
 5. Projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd met een team van gemotiveerde mensen die elkaar vertrouwen
 6. Face-to-face overleg is de beste vorm van communicatie (co-locatie).
 7. Aansprekende voorbeelden zijn de voornaamste maat om voortgang aan af te meten.
 8. Duurzame ontwikkeling maakt dat een constant tempo kan worden aangehouden.
 9. Er is voortdurend aandacht voor technische excellentie en goed ontwerp.
 10. Eenvoud, de kunst om zo veel mogelijk werk uit te sparen, is essentieel.
 11. De teams zijn zelforganiserend.
 12. Tussentijdse Regular adaptation to changing circumstances.

Toepassing voor energiezuinige renovaties

De flexibiliteit en procesefficiëntie bij de samenwerking in een scrumteam, biedt grote voordelen voor renovatieprojecten, vooral vanwege de hoge eisen aan kwaliteit en vakmanschap. In een renovatieproces is de samenwerking binnen het team, en het verdelen van de taken en functies voor iedereen gelijkwaardig; de situaties (ieder project is anders), verandert echter voortdurend.

De organisatie van een scrumteam

Een autonomoom scrumteam bestaat uit de lokale architect/bouwkundig ingenieur en de planners van de lokale aannemer en installateur. De architect of ingenieur probeert de klant zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hij of zij is geen verlengstuk van de klant, wat momenteel de gangbare praktijk is, maar een lide van het scrumteam. De architect is in dienst bij het team en net als de andere teamleden ontvangt hij zij een vergoeding gebaseerd op de gemaakte marge. De manager vaneen scrumteam wordt “Scrum Master” genoemd.

Binnen het team, gelden de volgende regels:

 • Mensen en samenwerking hebben meer prioriteit dan processen en instrumenten;
 • Bewezen ervaring is belangrijker dan imposante theorie;
 • Samenwerking met de klant heeft voorrang boven onderhandelen over een contract;
 • Tegemoet komen aan veranderende wensen en omstandigheden is belangrijker dan dat het plan exact gevolgd wordt.

Een scrumteam renovatieproces

Nadat de scrumteam benadering aan de klant is uitgelegd, wordt een voorselectie van teamleden een een voorlopig contract ontwikkeld, bezoeken de leden van het team de bewoner die zijn huis wil renoveren. Samen schetsen ze een scenario, waarbij de bewoner volwaardig deelneemt aan het proces. Om het team te helpen om complexe ontwerpkwesties op te lossen, wordt ieder project onderverdeeld in deelproblemen, waar de verschillende experts uit het team aan werken.

Sprint.png

Sprints

Ieder renovatieproject is onderverdeeld in “sprints”:

 1. Analyse: wat wil de klant?
 2. Analyse: zijn alle wensen en eisen van de klant mogelijk?
 3. Ontwerp.
 4. Analyse: Kan het eenvoudig worden uitgewerkt en gerealiseerd?
 5. Het maken van een gebouwapplicatie.
 6. Detailleerde uitwerking.
 7. Snelle uitvoering.
 8. Monitoren of alles werkt zoals bedoeld en afgesproken.

Eigenlijk lijkt dit op de acht systems engineering stappen, maar zonder de administratie die nodig is voor verificatie en validatie.

Dagelijkse sessies

In een dagelijkse sessie wordt het project besproken waarbij de volgende vragen aan alle teamleden worden gesteld:

 • Wat heb je gedaan?
 • Wat ga je doen?
 • Ben je op problemen gestuit?

Deze sessies duren normaalgesproken niet langer dan 15 minuten. De zogenaamde staande vergaderingen worden geleidt door de scrum-master, die het team niet leidt, maar er voor zorgt dat het team zijn doelstellingen haalt. De doelstelling zijn:

 • De effectiviteit van het team vergroten.
 • De teamontwikkeling te monitoren.
 • Obstacels oplossen.
 • De voortgang van het project monitoren.
 • Risico's in kaart te brengen en deze te minimaliseren.

Het eerste project moet intensief worden begeleidt zodat het team leert omgaan met de innovation en de methode van het scrummen.

Deze manier om te renoveren wordt beschouwd als een goede manier om de vroege minority kennis te laten maken met energie-efficient renoveren in de praktijk. De dagelijkse praktijk binnen het midden-en kleinbedrijf wijkt niet veel af van bovenstaande schets, maar is gefragmenteerder bij verschillende bedrijven en verantwoordelijkheden. De organisatorische en mentale hobbels kunnen worden vervangen door een geïntegreerde methode om synergie tussen alle disciplines op te wekken. Dit effent de weg naar kosten-efficiënte, hoge standaard energetische renovaties.

Geïntegreerd bedrijfsbeleid

"Penny wise - pound foolish" of juist het omgekeerde

John Ruskin heeft gezegd dat: “alles kost wat het kost, en het is een deugd om een rechtvaardige prijs te betalen". In andere woorden: Het is onzinnig om te veel te betalen, maar het is nog dommer om te weinig te betalen. Wanneer je te veel betaald, verlies je een beetje geld, dat is alles. Wanneer je te weinig betaald, loop je het risico alles te verliezen, omdat het produkt dat je hebt gekocht niet doet waar het voor bedoeld was. De algemene wet van evenwicht in zaken voorkomt dat er weinig betaald wrodt voor veel. Als je met de laagste aanbieder in zee gaat, is het verstandig om iets te reserveren voor het risico dat je loopt, en wanneer je dat doet, heb je ook genoeg om iets beters te kopen. Renovatei heeft een overkoepelende investeringsbenadering nodig, die alle kosten rekent, inclusief de kosten van onderhoud en exploitatie/gebruik.

De Bake house project laat zien dat mensen gewend zijn geraakt dat laten bieden de beste manier is om een eerlijke prijs te krijgen. Terwijl in praktijk, kondigt het alleen het begin van onderhandelen en afdingen aan. Het heeft allen oog voor het onderhandelingsproces en niet voor de kwaliteit van het produkt vanuit het perspectief van de klant. Hoe gaan we deze impasse doorbreken?

De vertaling naar bedrijfscultuur

Vertrouw elkaar en werk samen, dat is de crux voor de tranisitie van de huidige contractcultuur. Zo'n verandering in de traditionele bedrijfscultuur kan niet in één dag worden veranderd...

Bouwteam scrum.jpg