Zero:e park, Hannover - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search

De eerste Europese wijk met passiefhuizen en een emissie=0-norm

Door enkel Passiefhuizen te bouwen in het ZERO:E park in Hirtenbach in het zuidwesten van Hannover, is de stad de uitdaging aangegaan om een nieuwe wijk met 330 eensgezinswoningen zonder CO2-uitstoot te realiseren. Het plan is gebaseerd op een innovatief concept met ecologische doelstellingen die zijn afgeleid van de wijk Kronsberg, die meer 15 jaar geleden gebouwd is voor de Expo 2000. In totaal zal de wijk geen koolstof uitstoten als gevolg van verwarming en huishoudelijke electriciteit. Het ZERO:E park in Hirtenbach, gebaseerd op de wijk Kronsberg (1999), is hiermee weer een mijlpaal voor Hannover’s klimaatbeschermingsdoelstellingen.

Het basisprincipe van het energieconcept is om de warmtevraag van huizen te minimaliseren door energie-efficient te bouwen met passief en actief gebruik van zonne-energie, waarbij duurzaam opgewekte energie slecht voor een klein gedeelte buiten de wijk hoeft te worden gecompenseerd. Voor warmtevoorziening wordt de gemiddelde koolstofuitstoot berekend op 900 kg per jaar per huis. Vergeleken met de wettelijke norm van 2009 wordt door een consistente toepassing van de Passiefhuisstandaard de broeikasgasuitstoot a.g.v. verwarming met 65% tot 87% verminderd. De kosten van verwarming zijn belangrijke aspecten. Het ZERO:E park bestaat uit: • alle gebouwen worden als Passiefhuis gebouwd • thermische zonne-energie wordt gebruikt om aan de resterende energievraag te voldoen • er worden huishoudelijke apparaten toegepast die op een efficiente manier energie verbruiken • de overgebleven koolstofemissies van verwarming en huishoudelijke elektriciteit worden gecompenseerd door duurzame energieopwekkingsinstallaties. Om voor de hele buurt klimaatneutraliteit te bereiken, werd voor huishoudelijke elektriciteit een gemiddelde van 1.300 mWh berekend; deze hoeveelheid wordt opgewekt door een waterkrachtcentrale weer in gebruik te nemen.


Zero e-Park - Urban plan
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt
Zero e-Park
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt
Zero e-Park - Energy concept
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt
Zero e-Park - Solar optimised planning
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt

Gecertificeerde Passieve supermarkt

Het Zero e-Park zal ook de eerste Passiefhuisgecertificeerde supermarkt huisvesten.

Zero e-park - Passive supermarket Rewe
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt
Zero e-park - Passive supermarket Rewe
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt
Zero e-park - Passive supermarket Rewe
Copyright:proklima/Olaf Mahlstedt

Downloads

Download description Zero e-Park project in English

Download description Zero e-Park project in Dutch

Download description passive supermarket in English

Download description passive supermarket in Dutch


Meer informatie

Website Zero e-Park

Local ecological standards in Hannover

Zero e-Park Klimaschutzsiedlung „Am Hirtenbach“

Zero e-Park - Zero emission settlement in Hannover

Website developer/builder Interhomes AG

Website developer Meravis with short videoclip on the Zero e-Park project

Website architekten Schäfer Kreuse Schulz

Webpage Passipedia on supermarkets

Webpage PassREg with pictures of passive supermarket

Website architekten Spengler Wiescholek