KERN - NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search
Logo KERN.jpg

Het Kennisinstituut voor Energetische Renovatie en Nieuwbouw (KERN) is opgericht om de implementatie van kennis over ontwerp en bouw van Nearly Zero Energy Buildings (Bijna Energieneutrale Gebouwen) te versnellen.

De reden om KERN op te richt was dat onderwijsmogelijkheden een bottleneck bleken te zijn bij de grootschalige implementatie van de Passiefhuistechnologie nadat de politiek had besloten dat deze per 2011 in de regio Brussel.

De snelle implementatie van kennis en de samenwerking tussen alle opleidingsinstituten voor de bouw waren nodig om aan de plotseling toegenomen vraag naar opleiding te kunnen voldoen. Het Nederlandse onderwijsprogramma is niet in lijn met de verwachte snelle overgang naar een energieneutrale bouwsector. De implementatie van nieuwe of aangepaste modules neemt enkele jaren in beslag. Het onderwijs in Nederland is landelijk ingericht; daarom was een landelijke aanpak nodig. Dit heeft geleid tot het oprichten van een aparte landelijke stichting naast de regionaal georienteerde moederorganisatie DNA in de bouw. De lessen van Brussel en de huidige Nederlandse onderwijssituatie in Nederland heeft geleid tot de hoofdstrategie van KERN om de bestaande Nederlandse opleidingsinstituten te faciliteren bij het efficient inzetten en verspreiden van de ontbrekende kennis van vakleiden, ontwerper en huiseigenaren.

Meer informatie:

Summary KERN (NL)

Businessplan KERN (NL)

www.stichtingkern.nl