Bahnstadt Heidelberg NL

From PassREg - Solutions Open Source
Jump to: navigation, search
Panorama Bahnstadt Heidelberg, copyright: K.Sommer/Stadt Heidelberg
Panorama Bahnstadt Heidelberg, copyright: K.Sommer/Stadt Heidelberg

Het stedelijk gebied Bahnstadt in Heidelberg is ontstaan door de herontwikkeling van voormalige spoorwegterreinen tot een van de grootste Passiefhuis gebied in Europa dat van duurzame energie wordt voorzien. Het doel is om een CO2-emissieneutraal woongebied te worden.

Het nieuwe stedelijke gebied dat 116 hectare omvat, biedt ruimte aan ongeveer 12000 bewoners en 7000 werkplekken, die zijn gebouwd volgens de Passiefhuis Standaard (kantoren en universiteit-gerelateerde services zoals laboratoria, winkels (food and non-food), restaurants, hotels and cafés). Het district wordt van energie voorzien door een biomassa warmtekrachtkoppelingscentrale (houtsnippers). The officiale opening vond plaats op 16 april 2014.

Het project team bestaat uit de Gemeente Heidelberg, en the hoofdontwikkelaar EGH (Entwicklungsgesellschaft Heidelberg (Heidelberg Development Association)).

Het innovatieve bestaat uit de toepassing van de Zero-emission standaard (ofwel CO2 neutraal) voor dit grootschalige stedelijk gebiedsontwikkeling voor commerciele en woonfuncties, gebouwd volgens de Passiefhuisstandaard. DE PH standaard moet worden getoetst in de PHPP (Passive House Planning Package). Een bouwvergunning zal zonder deze PHPP niet worden verleend.

Hieraan voorafgaand, zal een vrijblijvend advies over energie-efficientie worden toegelicht. Het he energie-efficientie concept bevat ook het onderwerp "electriciteitsbesparing", dat onderdeel is van het advies. Informatie hierover wordt openbaar toegankelijk gemaakt via een internet website van bahnstadt heidelberg.

De PHPP is vereist voor het energetisch ontwerp en de kwaliteitscontrole, de luchtdichtheid en het voorkomen van therische bruggen. Documentatie over luchtstroomregelbare ventilatiesystemen en luchtdichtheidstesten zijn verplicht. De PHPP-berekening moet worden goedgekeurd door de Gemeente, en er wordt inspecteerd op de bouwplaats. Hierbij wordt gekeken naar de dikte van de isolatie, de technische componenten worden getoetst, evenals de eindoplevering en de testen van de bouwonderdelen.

Vervoer: De vervoerinfrastructuur bestaat uit goede lokale verbindingen van het openbaar vervoer, waaronder trams en bussen, nieuwe fietspaden en een apart netwerk van fietspaden naar de universiteit, en extra routes over de bruggen over de spoorlijnen. Bruikbaar ruimte wordt vrijgemaakt door ondergrondse parkeergarages onder de gebouwen.

Natuurbehoud: Groendaken zullen verplicht worden, evenals regenwater-terugwinsystemen, waardoor regenwater terugsijpelt in de bodem van de kavels (50% van de totaal aan regenwater zal terugsijpelen in de bodem)

Verminderd landgebruik: Als gevolg van compacte ontwikkeling wordt minder land wordt gebruikt waardoor er relatief meer open terrein is.

Bodemregulatie: Er wordt zo min mogelijk grondverzet gepleegd. Uitgegraven grond wordt zo veel mogelijk behouden op de het Bahnstadt terrein.

Politieke besluitvorming over het Bahnstadt project

Het politieke besluit voor het Bahnstadt Project binnen de contxt van de stedelijke ontwikkeling was genomen door dhet gemeentebestuur van de stad Heidelbert in de herfst van 2007 (Bijlage 2: 0393/2007/BV). Zie ook de link hieronder over stedelijke planning (Städtebauliche Rahmenplanung) “Bahnstadt 2007“, waarin de verschillende aspecten van de ontwikkeling van Bahnstadt development worden weergegegeven.

In 2008 heeft het gemeentebestuur van de stad Heidelberg een bindende verplichting ten aanzien van het stedelijke ontwikkelingsconcept voor energie en warmtevoorziening toegevoegd (Bijlage I: 0080/2008/BV, zie onderstaande link), waarvoor een stedelijk ontwikkelcontract met de EGH (Heidelberg Development Association) is afgesloten voor het ontwikkelen van een infrastruurt, en dat als voorwaarde voor investeerders geldt om Passiefhuizen op grote schaal te mogen bouwen.

De openbare nutsbedrijven van de stad Heidelberg (openbare diensten), hebben een verzoek gekregen, waardoor ze vrijwillig het energieconcept van aansluiting op de blokverwarming in de wijk, en de biomassa warmtekrachtkoppelingscentrale hebben geadopteerd, binnen de kaders van een verdienmodel.

Volgens de Duitse ontwikkelwet voor woonwijken heeft de Stad Heidelberg het recht om lange-termijn stedelijke ontwikkeling te initieren. Omdat er in een gedeelt van de nieuwe wijk al gebouwen stonden, zal de Stad Heidelbert de nieuwe wet om te bouwen volgens Passiefhuis standaard gaan toepassen op bestaande gebouwen die worden gerenoveerd.

Algemene informatie over Bahnstadt

Framework of urban planning for „Bahnstadt 2007“ (German language)

Public areas in „Bahnstadt Heidelberg“, squares, parks and esplanades (German language)

Preparatory Investigations to the urban development measure (German language)

Bahnstadt Brochure (German language)

Energy concept of Heidelberg 2010 (Stadt Heidelberg 2010, “Energiekonzeption der Stadt Heidelberg”, The City of Heidelberg, Environmental Protection Bureau, Trade Supervision and Energy, City Council resolution)

Energy-efficiency concept of the Bahnstadt

Energy-efficiency concept (ebök 2007, “Baugebiet Bahnstadt in Heidelberg – Städtebauliches Energie- und Wärmeversorgungskonzept”, German language)

Folder Energy conservation (German language)

Quality assurance in the Bahnstadt

Passive House Standard: Quality Assurance for Residential Buildings (German language)

Passive House Standard: Quality Assurance for Non-Residential Buildings (German language)

Electricity saving concepts of the Bahnstadt

General report on energy saving (German language)

Electricity saving in the sector housing (German language)

Electricity saving in the sector offices (German language)

Electricity saving in the sector laboratories (German language)

Electricity saving in the sector retail/specialist stores (German language)

Bahnstadt Campus

General Campus brochure (English language)

General Campus brochure (German language)

More information

Website Bahnstadt Heidelberg

See also: Ratgeber Energieeffizientes Bauen und Sanieren